Bas Jansen

Bas Jansen (Nederland 1974) studeerde psychologie en Portugees aan de Universiteit Utrecht en aan de Universidade de Coimbra. Na zijn afstuderen volgde hij de deeltijd-opleiding aan de Schrijversvakschool Amsterdam in de richting scenario en toneel. Hij acteerde in verschillende stukken, performances en korte films bij theatergroep Azart. Verder werkt hij als trainingsacteur in agressie-trainingen, en als freelance tekstschrijver.

Zijn bijdrage aan de installatie was de poëtische video Ingemetseld van circa 20 minuten.

Installeren

Bas Jansen

Silo door glasvloer

Waaruit bestaat onze innerlijke dialoog? Niet uit volzinnen, maar uit halve zinnen, dubbele zinnen, flarden van herinneringen, uit beelden, uit liedjes die in je hoofd blijven hangen, uit negatieve gedachten, sexuele gedachten en gevoelens, bewegingen in jezelf die nog aan de taal vooraf gaan. Soms stopt de dialoog even en is er stilte, contact, of aanwezigheid.
Is het ‘zijn’ er ook zonder taal?

In de korte films Susanne en Krien en Soheila heb ik vrienden gevraagd wat ze denken, om te proberen de innerlijke dialoog te onderzoeken. Wat je ziet in Krien en Soheila is wat ik, en misschien jij ook wel, denk, verberg, en waardoor ik ingemetseld raak, terwijl zij het gewoon open en bloot tonen. Volgens Bill Palmer is de balans tussen teveel alles eruit gooien en dingen voor jezelf houden van belang. In de korte film Vuur gebruik ik teksten van Palmer die gaan over ‘containment’ van het innerlijke vuur.

Ook ben ik op zoek gegaan naar beelden van vuur en van reflectie van licht op water. De flitsen van licht op het water doen iets met mijn geest dat ik nog niet goed begrijp, maar wat me intrigeert. Ik onderzoek in Inteiro ook de grenzen van de leestekens en beeld.

In de experience Ingemetseld die je in de kelder kunt beleven probeer ik voorbij te gaan aan het visuele, zodat de andere zintuigen, gehoor, tastzin en geur scherper worden. Vanuit het naar binnen gekeerd zijn kan wellicht een ontmoeting ontstaan.

Voor mij is de kelder, als je het huis zou vergelijken met het menselijk lichaam, de plek waar het vuur kan branden, waar de sexualiteit en de agressie huizen. Ik denk dat het goed is om je eigen kelder te leren kennen, en er in af te dalen. In de gedichten van Joana zijn de keldergaten dichtgemetseld, exact zoals je hier in de kelder kunt zien. En de sleutel van de kelderdeur was ook een tijdje zoek, net als in het gedicht.

Zelf ben ik nu juist meer bezig met de weg naar buiten, uit de muur. Ik heb me ooit 10 dagen opgesloten in een soort zoektocht naar stilte. Ik denk dat het een uitdaging is de stilte te vinden in het dagelijks leven, onder stress, in actie, en in contact met anderen.

De installatie betekent voor mij huishouden. Dat komt terug in het werken aan dit project met het hele collectief. ‘We gaan flink huishouden’. Maar ik bedoel er ook mee: het huis behouden, behoeden, verzorgen, en ook je lichaam als huis bewonen, er in ‘wonen’ en ‘zijn’. Stay where you ARE.

Bas Jansen

>

 

>