Inhoudelijk

Bas Jansen

In haar gedichten heeft Joana Serrado zich laten inspireren door wat Heidegger in een essay opmerkt over de relatie tussen wonen, bouwen, denken en dichten. Volgens hem kan het dichten gezien worden als ‘meten’, als het nemen van de maat, dat voorafgaat aan het wonen en bouwen: ‘Het dichten is de, in de strikte betekenis van het woord begrepen, maat-neming (Mass-Nahme), waardoor de mens pas de maat voor de wijdte van zijn wezen ontvangt’.

In de gedichten van Joana komen de tegenstellingen ‘open-gesloten’ en ‘binnen-buiten’ steeds naar voren. Ze omschrijft ‘de ander’ vaak als een gebouw, of een gedeelte van een gebouw, dat voor haar ontoegankelijk is. 

In onze installatie gingen we op zoek naar wat ‘wonen’ betekent, wat het inhoudt om ‘ingemetseld’ te zijn, en richtten we onze blik naar binnen en naar buiten.

Keldergat dicht

>

>