Video-collage Heyboer

Foto: Petra Heyboer

De video van Carin Schripsema heeft als titel In het stille moment. Het is een po√ętische film, met beelden van de plek waar Anton Heyboer meer dan 40 jaar in afzondering leefde. Op een groot terrein, dat van oorsprong een moeras was, heeft hij zijn eigen leefwereld geschapen. Er zijn impressies van stille plekken en ruimtes. Een niet afgestofte wereld. Eindeloze stapels en verzamelingen oud ijzer en afgedankte spullen.

"Wat te mooi is voor de mensen, heeft geen materiele waarde. Alleen de onvolwaardige is in staat tot het te mooie, en dus buiten het materiele te leven. leder die volwaardig is, stroomt als riet op de rivier mee. De onvolwaardigen blijven steken in uitsteeksels van de oevers. Zij vormen het leven van de geest."

De filmbeelden worden o.a. ondersteund met geluidsfragmenten van Anton zelf, opgenomen door Petra en Lotti Heyboer. Hij praat over zijn grafiek, en hoe die pas kan ontstaan als er geen woorden meer zijn. Hij vertelt hoe hij zijn eigen werk beleeft (en hoe dat door de wereld beleefd wordt). "Het nu heeft geen kunst. Niemand begeert wat ik doe, daarom ben ik vrij". Lotti legt uit hoe de wereld op hem afkwam, en waarom de afzondering van de wereld noodzakelijk was voor zijn werk en leven.

 

 

 

 

>